Etikett: lagliga alternativ

  • Piratandet ökar igen

    Jaha ja, då har fildelningen ökat igen, kraftigt dessutom. Den effekt IPRED hade initialt har klingat av i princip helt. De flesta sakkunniga är av den uppfattningen att eftersom stränga straff uteblivit vågar folk börja fildela igen. Själv tror jag att det till stor del beror på vad som ser ut att bli en av […]