Etikett: Hjälm

  • Cyklisten och refugen

    Cyklister är många gånger mitt absolut största hatobjekt i trafiken. Något jag ofta förundras över är hur cyklister tänker, eller snarare glömmer bort att tänka, när de står vid en mittrefug. Ni vet inne i städer finns ofta ett övergångsställe i kombination med en överfart för cyklister. En extremt hög andel cyklister har en helt […]